M133 Series

M133系列13.3“超强加固平板

Winmate M133系列超坚固平板电脑提供了阳光下完美的出色的13.3英寸IPS屏幕,具有平板电脑大小尺寸的笔记型电脑。在室内或桌面应用中提高可视性,强大的计算平台和针对恶劣的工作条件量内置支架使M133系列超坚固平板电脑成为功能强大的移动工作站。防水,防尘,防极端温度,防冲击和防跌落保护,甚至在最具挑战性的环境中,产品也能确保出色的性能。

M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series M133 Series